“Săptămâna Înfricoșătoarei Judecăți”

februarie 12, 2018

Evanghelia de astăzi de la Matei 25: 31-46 reprezintă o aniversare “neoficială” pentru Orthodox Africa. Fondatorul nostru a fost provocat să se gândească la felul în care ar putea răspunde lui Hristos, în ziua în care, la Înfricoșata Judecată, va fi întrebat : “ I-ai hrănit pe cei flămânzi?”.

Pe măsură ce ne apropiem de Postul Mare, această citire din Evanghelie ar trebui să ne provoace pe toți , așa cum și fondatorul nostru s-a hotărât să găsească un răspuns afirmativ la întrebarea Domnului Hristos: “ I-ai hrănit pe cei flămânzi ? I-ai îmbrăcat pe cei goi? I-ai cercetat pe cei bolnavi, pe văduve și pe cei din închisori ?”

Înainte de citirea acestei Evanghelii, aflăm despre Pilda talanților ( Matei 25:14-29 ).

“ Împărăția lui Dumnezeu este ca un om care, plecând departe, și-a chemat slugile și le-a dat pe mână avuția sa. Unuia i-a dat cinci talanți, altuia doi, altuia unul, fiecăruia după puterea lui și a plecat. Îndată mergând, cel ce luase cinci talanți a lucrat cu ei și a câștigat alți cinci talanți. De asemenea și cel cu doi a câștigat alți doi. Iar cel ce luase un talant s-a dus, a săpat o groapă în pământ și a ascuns argintul stăpânului său. După multă vreme a venit și stăpânul acelor slugi și a făcut socoteala cu ele. Și apropiindu-se cel care luase cinci talanți, a adus alți cinci talanți, zicând: Doamne, cinci talanți mi-ai dat, iată alți cinci talanți am câștigat cu ei. Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău.”

Cum vom răspunde Domnului și Mântuitorului nostru atunci când ne va întreba ce am făcut cu talanții pe care ni i-a încredințat ? Vom putea să răspundem “Da, Domnul meu, i-am hrănit pe cei flămânzi, i-am îmbrăcat pe cei goi, am cercetat pe văduve, pe cei întemnițați și pe cei aflați în nevoie !”

În Biserica Ortodoxă, cu toții ne mântuim împreună. Acțiunile unuia îi afectează pe toți. În acest spirit, Consiliul Director al Orthodox Africa face eforturi pentru a oferi mijloace prin care noi toți să ne putem aduce contribuția, în vreun fel sau altul. Nu toți avem libertatea de a călători în țări îndepărtate pentru a ne pune în slujba celor orfani. Cei mai mulți dintre noi suntem legați de grijile acestei lumi : locuri de muncă, facturi de plătit, copii de crescut etc. Însă aceasta nu înseamnă că nu putem participa la viața misiunilor. Într-un fel sau altul, trebuie să putem spune: “Da, Doamne, am ajutat la hrănirea celor orfani, i-am ajutat pe cei care slujeau văduvelor și celor din închisori. Doamne, i-am purtat pe toți în inima mea, rugându-mă pentru ei, în fiecare zi.”

Consiliul Director nu își dorește ca Orthodox Africa să fie doar o organizație către care oamenii trimit un cec, în fiecare lună, pentru a se simți împăcați că astfel “și-au făcut partea lor”. Mai degrabă, ne dorim să putem construi relații, de aceea vă încurajăm să vă alăturați grupurilor noastre, să cunoașteți misiunile pe care le slujim. Adoptați copiii orfani, sponsorizându-i cu rugăciuni și o șansă la o educație bună. Arătați-le că îi iubiți, astfel încât, într-o bună zi, să putem sta cu toții în fața tronului lui Hristos și să-L auzim spunând: “Veniți binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți Împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; Gol am fost și M-ați îmbrăcat ; bolnav am fost și M-ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine.”

Știri