Ορθόδοξη Αποστολή 2018 Αριθμός Ενημέρωσης 1

June 10, 2018

10 Ιουνίου 2018

Ο Βοηθός Διευθυντής μας, Paul Neustrom, είχε το προνόμιο να γιορτάσει
Θεία Λειτουργία με τον Πατέρα Κωνσταντίνο και την κοινότητα της Αγίας
Ειρήνης

 

Αποστολή σήμερα. Έχει προβληματίσει για τις δυσκολίες να μην έχει το
επωφελούνται από πολλές μορφές σύγχρονης τεχνολογίας, αλλά αυτό που
πολλοί από εμάς θα βρούσαμε
τόσο δύσκολο μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μια πιο βαθιά αίσθηση της
προσευχής και της παρουσίας
του Θεού, όταν κάποιος δεν περιβάλλεται από συνεχείς περισπασμούς την
ημέρα και την ημέρα
έξω. Συνεχίστε να προσεύχεστε για τον Παύλο και όλες τις αποστολές μας
όπως εμείς
να συνεχίσουν να αναπτύσσουν αυτοσυντηρούμενες αποστολές.

Νέα